+43 699 81989507 office@aikido-steyr.at
Ab 11.Mai 2023 - Anfängertraining NEU Aikido Donnerstag: 18:00 - 19:30 RSR Iaijutsu: Donnerstag 19.45 - 21:15

Michael Huemer

3. Dan Aikikai

 • Beginn Aikido Jänner 2001 im Aikido Dojo Steyr
 • Teilnahme an internationalen Aikido Lehrgängen unter:
  o N.Tamura Sensei (8.Dan)
  o Y.Yamada Sensei (8.Dan)
  o Toshiro Suga (7.Dan)
  o u.v.m.
 • Training Aikido-Kinder
 • mail: michaelhuemer@me.com | Mobil: 0676/4181959